หน้าแรก • เกี่ยวกับเรา • สาหร่ายเกลียวทอง • ผลิตภัณฑ์จีดีวัน • งานวิจัย • ประโยชน์ • ถาม-ตอบ • วิธีสั่งซื้อ • ติดต่อเรา


Language

งานวิจัย >โภชนาหาร > เกี่ยวกับสุขภาพ > โรคตับ

โรคตับ และ ไวรัสตับอักเสบ

โรคตับอ่อน : ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่รับผิดชอบในการควบคุมน้ำตาลในเลือด และสร้างเอนไซม์น้ำย่อยหลายชนิด
การรับประทานอาหารมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินน้ำตาลและแอลกอฮอล์ที่เกิน
ขนาด ทำให้ตับอ่อนวาย เมื่อตับอ่อนเริ่มทำงานผิดปกติ น้ำย่อยที่ตับอ่อนส่งออกไปยังกระเพาะอาหารตามปกต
ิจึงไหลย้อนกลับมาและเริ่มทำลายเนื้อเยื่อ ของตนเอง เมื่อเหตุเช่นนี้เกิดขึ้น กระเพาะอาหาร
และลำไส้จึงไม่ได้รับน้ำย่อยที่จำเป็นต้องใช้ และส่งผลให้กระบวนการย่อยและการดูดซึมอาหารบกพร่อง

โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังทำให้มีอาการช่องท้องบวมและเจ็บปวดทั้งยังอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ำตาล
ในเลือด และการแพ้อาหารได้ ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการใช้สาหร่ายเกลียวทองที่มีสารอาหารอย่างครบถ้วน สมดุลเพื่อป้องกันมิให้ตับอ่อนวาย และทำให้การไหลของน้ำย่อยที่หลั่งออกมากลับคืนสู่สภาพสมดุล


สาหร่ายเกลียวทอง อาหารมหัศจรรย์
จากธรรมชาติ

 

โรคตับอักเสบ เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากหลายทางเช่น การติดเชื้อไวรัส รองลงมาเกิดจากพิษสุรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตชัว เลปโตสไปโรลิส พยาธิบางชนิด หรือ
แม้กระท่งสารเคมี ฯลฯ

ไวรัสตับอักเสบแบ่งเป็นโรคตับชนิดที่เกิดจากไวรัส เอ เรียกว่าโรคตับอักเสบ ติดต่อ (Epidemic hepatitis )เกิดจากการกินเชื้อเข้าไปทางปาก เช่น อาหาร ผักสด ผลไม้ น้ำดื่ม ระยะฟักตัวของเชื้อนี้ปรมาณ 2-6สัปดาห์ โดยเฉลี่ย 4 สัปดาห์ หลังรับเชื้อ ในเด็กมักมีอาการน้อย ในผู้ใหญ่มีอาการที่ชัดเจนของตับอักเสบเฉียบพลัน เชื้อนี้ออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย ตั้งแต่ในระยะ 2 สัปดาห์ก่อนมีอาการจนถึงระยะที่มีอาการของโรค เชื้อไวรัสนี้คงทรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน บางครั้งจึงพบมีการระบาดในชุมชนกลุ่มคนที่อยู่รวมกัน เช่น โรงเรียน หอพัก ค่ายทหาร เป็นต้น

โรคไวรัสลงตับ ชนิด บี (B) บางครั้งก็เรียกว่าโรคตับอักเสบน้ำเหลือง Blood serum hepatitis คนเป็นพาหะที่สำคัญของเชื้อไวรัสนี้และจะพบเชื้อได้ในเลือดและน้ำเหลือง สิ่งคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอดน้ำลาย น้ำตา น้ำนม ทำให้มีโอกาสเผยแพร่เชื้อได้หลายทาง ระยะฟักตัวของเชื้อนี้ประมาณ 30-180 วัน
ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย ตับอักเสบชนิดนี้จะหายเป็นปกติ ที่เหลือเป็นพาหะของเชื้อต่อไป พาหะของเชื้อนี้อาจไม่มีอาการแต่เเพร่เชื้อต่อไปส่วนหนึ่ง อาจป่วยเป็นตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง มะเร็งตับได้

ไวรัสตับอักเสบชนิด ดี (D) เป็นไวรัสที่ไม่สมบูรณ์ต้องอยู่ร่วมกับไวรัสตับอักเสบ บี พบเชื้อในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดที่ฉีดเข้าเส้น ที่มีเชื้อไวรัส บี ทางติดต่อก็เช่นเดียวกับไวรัสตับอักเสบ บี

ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (C) เป็นสาเหตุสำคัญของตับอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับเลือด หรือผลิตภัณฑ์เลือดเดิมเรียกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดไม่ใช่เอ ไม่ใช่บี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด ซี พบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 1 ติดต่อได้โดยทางเลือดและน้ำเหลือง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกลุ่มผู้ติดยาเสพติด นอกจากนี้
อาจติดเชื้อได้ทางเพศสัมพันธุ์ ระยะฟักตัวของเชื้อนี้ประมาณ 15-160 วัน ทำให้เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลันและไวรัสนี้ยังทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง และเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้เช่นเดียวกัน

ไวรัสตับอักเสบชนิด อี (E) มีรายงานการระบาดของไวรัสนี้ ในบางประเทศ ติดเชื้อไวรัสนี้โดยการกินเช่นเดียวกับไวรัสตับอักเสบ เอ อาการของโคนั้นจะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้ ปวดศรีษะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ตาเหลือง ตัวเหลือง มี อาการดีซ่านอีกทั้งยังพบมากกว่าการเกิดโรคตับอักเสบกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ชนิดที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง)
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ไม่พบว่าแอลกอฮอล์เข้าทำลาย เซลล์ของตับโดยตรง ตรงกันข้ามต่างพากันคิดว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวการทำให้การกินอาหารผิดปกติต่างหาก
วิธีการรักษาโรคนี้ก่อนอื่น ต้องยอมรับว่าไม่มียาใดที่จะรักษาโรคไวรัสลงตับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านการให้คนไข้พักผ่อนมากๆ และกำหนดเรื่องอาหารการกิน เช่นให้อาหารที่มีวิตามินและโปรตีนสูง ในกรณีดังกล่าวเป็นเพียงช่วงผู้ป่วยเท่านั้น ไม่ว่าอาการจะเล็กน้อยเพียงใด คนไข้ก็ต้องพักอย่างจริงจัง
อย่างน้อยที่สุดก็ต้อง 3 อาทิตย์ ได้มีการทดลองใช้สาหร่ายเกลียวทองกับผู้ป่วยด้วยโรคตับอักเสบชนิดเอ และชนิดบีนอกจากสาหร่ายเกลียวทอง ที่ให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินจากโภชนากรแล้ว คนไข้ก็ไม่ได้รับยาใดๆได้มีการตรวจเลือดและตรวจการทำงานของตับดีขึ้นมากหรืออย่งน้อยก็
ทำให้การทำงานของตับอยู่ในระดับปกติ สิ่งที่ได้รับเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของสาหร่ายเกลียวทอง ที่ให้วิตามินและโปรตีนที่มีคุณภาพสูงกับคนไข้ เพราะเมื่อระดับโปรตีนในน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น ระดับโคเลสเทอรอลในเลือดก็ดีขึ้น แต่ถ้าตับทำงานไม่ปกติด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกที่ตรวจพบก็คือ
ตับจะขยายใหญ่ขึ้น ถ้าในระหว่างนี้คนไข้ได้กินอาหารที่มีปริมาณโปรตีนและวิตามินสูงทันเวลาพอดี การที่จะกลายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น
มีอยู่ในสาหร่ายเกลียวทอง


เมื่อตับถูกทำลายจากสารพิษและการติดเชื้อ ต้องใช้โปรตีนที่มีคุณภาพสูงและย่อยง่ายรวมถึงวิตามินเข้มข้น
เพื่อบำรุงรักษาตับผลการศึกษาของแพทย์ญี่ปุ่นเกี่ยวกับโรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง
รวมทั้งการที่ตับถูกทำลายขั้นต้นด้วยพิษสุราบ่งชี้ว่าสารอาหารที่มีอยู่ในสาหร่ายเกลียวทองช่วยเพิ่มกำลังในการฟื้นตัว
ของตับอย่างรวดเร็ว การฟื้นตัวนี้มักสังเกตเห็นได้ภายใน2 - 6 สัปดาห์หลังจากรับประทานสาหร่ายเกลียวทองเสริมด้วย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาหรือไม่ก็ตาม


บทความ สาหร่ายเกลียวทองกับการทดลองในผู้ป่วย
โรคมะเร็ง/โรคหัวใจ / โรคเบาหวาน /โรคโลหิตจาง /โรคตับ /โรคกระเพาะอาหาร /โรคเม็ดโลหิตขาวเสื่อมสภาพ /การรักษาโรคภูมิแพ้ /โรคชรา /
สาหร่ายเกลียวทองและการลดน้ำหนัก/เมนูสาหร่าย / อาหารเสริม / อาหารสมอง / คอเลสเตอรอล / ผมร่วง /
สมรรถภาพทางเพศ
/ โรคหวัด / โรคข้ออักเสบ / โรคไต / โรคเก๊าท์

บทความ จีดี เยี่ยมบ้านอื่นๆ
ป้าวิเชียร เปรมปราโมทย์ / คุณสายพิณ เนื่องทองนิ่ม / คุณสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ / คุณจำนง สุชาสหชาติ
คุณอรรณพ ผลบุณยรักษ์ / คุณวรวุฒิ อำไพวรรณ / คุณพราวพร ทองศรี / คุณลูกตาลและน้อง Fraser
น้องเฟิร์น เด็กหญิงปุณยวัน อุบลทิพย / นาวาอากาศเอกพิเศษ อำนวย ทาเวียง / คุณศิริรัตน์ สุวรรณเนตร

สุขภาพดีได้ด้วยต้นทุนต่ำ

รับคำปรึกษาฟรีเรื่องประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทอง
ต่อสุขภาพ ได้ฟรี ที่ 02-9665556
หรือส่งข้อความ

*****

ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคา

บริษัทกรีนไดมอนต์ จำกัด ผู้ผลิต จำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง สไปรูไลน่า spirulina ดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ /Contact Us ติดต่อเราได้ที่นี่