Language  

ฟาร์มสาหร่ายแห่งเดียวในเชียงใหม่ เราขอเชิญชวนท่านเช้าชมฟรี รับออกซิเจนบริสุทธิจากฟาร์มของเรา
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่าย สไปรูไลน่า

ณ วันนี้ย้อนไปสิบกว่าปี บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น ได้นำผลการวิจัยการเลี้ยง สาหร่ายเกลียวทอง ของคุณเจียมจิตต์ บุญสม ที่ทำไว้เมื่อ 2526, 2529 ,2532 มาทำให้เป็นรูปธรรม โดยเริ่มสร้างบ่อเพาะลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองบ่อแรก ขนาด 100 ตารางเมตรขึ้นที่ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง เชียงใหม่ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องเงินทุน จึงใช้เวลา 15 ปี คิดค้น ดัดแปลงและพัฒนาเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงจนเสร็จสมบูรณ์ และได้ขยายบ่อเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน

เรามีเนื้อที่บ่อไม่ต่ำกว่า 40,000 ตารางเมตร นับเป็น ฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองสายพันธ์ไทย ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ผ่านไป 15 ปี ที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสาหร่ายที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคสูงสุด ส่งผลให้บริษัทได้รับ เกียรติบัตรรับรองมาตราฐานสากล ทังของ GMP และ HACCP อย่างโปร่งใส ผลิตภัณฑ์สาหร่ายเกลียวทองของบริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของประเทศ

จากประสบการณ์ 15 ปี และจากความต้องการของผู้บริโภคที่มีมาก เราได้ขยายฟาร์มแห่งที่ 2 ขึ้น ที่ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในเนื่อที่เกือบ 600 ไร่ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย และจะเป็นฟาร์มกางมุ้งที่ใหญ่ที่สุดของโลก

สาหร่ายเกลียวทองได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สาหร่ายเกลียวทองาสยพันธ์ไทยเป็นหนึ่งเดียว
ของอาหารเพื่อสุขภาพโดยแท้จริงBoonsom farm
บุญสมฟาร์ม็ตั้งอยู่ ท่ามกลางขุนเขาของจังหวัดเชียงใหม่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีที่ 30 องศาเซลเซียส ในขณะที่ ระดับอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย อยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียสและยังเป็นพื้นที่ที่ปราศจากมลภาวะ อากาศบริสุทธิ์ น้ำที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตและบ่อเพาะเลี้ยง มาจากแหล่งน้ำที่ได้รับการตรวจสอบ และยอมรับจากการประปานครหลวงว่าเป็นน้ำสะอาดคุณภาพระดับน้ำดื่ม กระบวนการผลิตได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยวทำโดยการกรองน้ำออก ทำให้แห้งด้วยการอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสบดเป็นผง อัดเม็ดหรือบรรจุแคปซูลภายในห้องปลอดเชื้อ วิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและตรวจหาโลหะหนักอย่างสม่ำเสมอภายใต้การรับรองของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา


"สาหร่ายเกลียวทอง จีดี-1" จากบริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด (Green Diamond
Co.,Ltd.) ได้รับการอนุญาตให้บริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายสาหร่ายเกลียวทอง จีดี-1ได้ เมื่อปี พ.ศ. 2535 จัดว่าเป็นสาหร่ายคุณภาพและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ได้รับการพิสูจน์และยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก สาหร่ายเกลียวทอง จีดี-1 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นในปี พ.ศ. 2538 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับเชิญและสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ในการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน PROSANITA FAIR ที่เมืองสตุดการ์ด ประเทศเยอรมนี อีกทั้งในปัจจุบัน ยังได้มีการส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เยอรมันนี สิงคโปร์ ไต้หวัน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เป็นต้นซึ่งแสดงถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี


แผนที่ไปฟาร์มสาหร่าย  

บริษัทกรีนไดมอนด์ จำกัด
บุญสมฟาร์ม (Factory)
86-87 ม.6 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง เชียงใหม่
Tel: 053-363601-3
Fax: 053-363756

สาขาเชียงใหม่
ร้านบุญสมฟาร์มโฮมเมด
นิ่มซิตี้เดลี่ ตรงข้าม ม. ฟาร์อิสเทิร์น
Tel: 053-275011, 053-273116

สาขาสีคิ้ว
Tel: 044-249734

สาขานนทบุรี (Sale & Marketing office)
51/2 หมู่ 9 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ จ.นนทบุรี
Tel: 02-9665556
Fax: 02-5264035
บริษัทกรีนไดมอนต์ จำกัด ผู้ผลิต จำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง สไปรูไลน่า Spirulina ดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ /Contact Us ติดต่อเราได้ที่นี่